Langue :
 
Réalisateur(s) :

Mamoru Hosoda, Munehisa Sakai, Uda Konosuke, Takahiro Imamura, Kazuhisa Takenôchi, Atsuji Shimizu, Tatsuya Nagamine, Hiroako Miyamoto

Scénariste(s) :

Masahiro Ito, Eiichiro Oda, Hirohiko Uesaka, Yoshiyuki Suga, Osamu Suzuki, Eiichiro Oda, Tsutomu Kuroiwa

Producteur(s) :

Kanji KAZAHAYA, Ryuichi Sugimoto, Hiroaki Shibata, Jean-Baptiste Akira Hattori, Yoshihiko Taneda, Masato Seino

Genres :
Animation Action Aventure
Pays de Production :

Japon

Studios de production :
Eurozoom Production I.G. Fuji Television Network Toei Animation
Liens :
Non Renseigné